Uniform Resource Locator – URL là gì?
2017 Th11 13 By Super Admin 5 comment
Uniform Resource Locator – URL là gì?
4.7 (93.33%) 3 votes

Khi được hỏi URL là gì nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên cho rằng đây là một từ lóng được giới trẻ sử dụng hoặc “lan tràn” trên Internet, Facebook… tuy nhiên sự thực không phải vậy. URL hoàn toàn nghiệm túc thậm chí còn có tính chất khoa học, tính logic.

URL là gì
URL là gì | URL viết tắt của từ gì

URL là một trong những khái niệm thường xuyên được sử dụng nhất là đối với những bạn làm SEO hoặc làm những công việc liên quan tới biên tập, viết bài, tạo nội dung trên Internet… trong bài trước chúng ta đã biết SEO là gì rồi; nội dung ngắn dưới đây Thuatngu.org chuyển tới các bạn khái niệm URL giúp giải đáp câu hỏi URL là gì đang được nhiều người quan tâm hiện nay.

[URL là gì] URL là viết tắt của Uniform Resource Locator tạm gọi là Định vị Tài nguyên thống nhất hoặc Định vị Tài nguyên xác định. URL được sử dụng để tham chiếu tới các tài nguyên khác nhau trên Internet. Đây có thể là địa chỉ của một website, một webpage, một bài đăng cụ thể nào đó. URL còn được gọi ngắn ngọn là liên kết – chỉ các địa chỉ liên kết nội dung với nhau trên một hoặc nhiều website.

Khái niệm Uniform Resource Locator (URL) được chuẩn hóa và thống nhất sử dụng chung từ năm 1994 bởi Tim Berners-Lee và các nhóm URI của Internet Engineering Task Force (IETF). Và để dễ hình dung link URL là gì chúng tôi xin tóm tắt các ý chính của khái niệm này.

TÓM TẮT KHÁI NIỆM URL LÀ GÌ

– URL là viết tắt của Uniform Resource Locator
– Tạm gọi là:
+ Định vị Tài nguyên thống nhất
+ Định vị Tài nguyên xác định
+ Liên kết
– Đây có thể là địa chỉ của một:
+ Website
+ Web page
+ Một bài viết…

Về kỹ thuật, URL là một dạng của URI cụ thể URI bao gồm URL và URN; trong nhiều tài liệu kỹ thuật đã được công bố và các cuộc thảo luận của các nhà khoa học, nhà phát triển họ coi URL thường sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI.

URL là gì, URL nghĩa là gì, URL là thế nào, URL là sao, Thế nào là URL, URL là thế nào, Đường dẫn URL là gì, Image URL là gì, Html là gì, Link URL là gì, Copy URL là gì, File URL là gì, Địa chỉ URL là gì, Mã URL là gì, URL viết tắt của từ gì
URL là viết tắt của Uniform Resource Locator

URL gồm có nhiều phần được khác nhau trong đó: URL scheme thường là Tên giao thức (ví dụ: http, ftp) nhưng cũng có thể là một cái tên khác chứ không nhất thiết phải tuân thủ như trên (ví du: thuatngu, cachsudungthuatngu..). Muốn hiểu rõ về URL là gì, hay URL scheme xin xem URI scheme:

Tên miền (ví dụ: http://thuatngu.org)
Chỉ định thêm cổng (có thể không cần)
Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: mucluc/trang/diachi)
Các truy vấn (có thể không cần)
Chỉ định mục con (có thể không cần)

Về cơ bản, URL được sử đụng để phân định rõ ràng các địa chỉ khác nhau đang tồn tại trên Internet. Nói cách khác mỗi URL là một địa chỉ, đường dẫn khác nhau dẫn tới dùng tới với những dữ liệu khác nhau; theo lý thuyết không có URL trùng nhau trên Internet. Ngày nay khi khái niệm Big Data ra đời cũng là lúc khối lượng các URL tăng cao, bạn đọc chưa biết thế nào là Big Data có thể tham khảo lại bài viết Big Data là gì mà chúng tôi đã thực hiện.

Trường hợp bạn đọc đang làm SEO cũng cần phải tối ưu URL cho bài viết, cho website của mình. Bên cạnh những Backlink chất lượng, điểm SEO cao, nội dung bài viết hay giữ được người đọc thì cũng cần tạo những URL liên kết nội bộ thay vì chỉ để Backlink từ web khác trỏ về. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết Backlink là gì. Trên đây là một số thông tin cơ bản về URL giúp lý giải câu hỏi URL là gì mà nhiều người đang thắc mắc hiện nay.

Comments for Facebook

comments

5 thoughts on “Uniform Resource Locator – URL là gì?

  1. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you are not ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look at speed rank seo, just search it on google. You will find its a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

  2. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you are not ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look at speed rank seo, just search it on google. You will find its a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

  3. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you are not ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look at speed rank seo, just search it on google. You will find its a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

  4. After reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you are not ranking nearly as well in Google as you could be. I possess a handful of blogs myself and I think you should take a look at speed rank seo, just search it on google. You will find its a very nice tool that can bring you a lot more visitors. Keep up the quality posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *