[NGẪM+] Lá thư của Abraham Lincoln gửi cho thầy giáo dạy con trai ông
2017 Th11 27 By Thu Huyền 0 comment

Lá thư của Abraham Lincoln gửi cho thầy giáo dạy con trai ông sau khi được công bố nó đã tạo nên một cơn “địa trấn nhận thức” thôi thúc, làm thay đổi suy nghĩ của hàng triệu người trên thế giới. Lá thư của Abraham Lincoln gửi cho thầy giáo dạy con trai ông Thực tế đã đôi lần lá thư của Abraham Lincoln gửi cho thầy giáo dạy con trai ông được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông thế nhưng phần lớn mọi người không được tiếp cận và chú tâm suy…