Official Development Assistance – Vốn ODA là gì?
2017 Th5 28 By Super Admin 0 comment

Lâu nay chúng ta vẫn thường nghe thấy cụm từ “Vốn ODA” trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, tivi… đôi khi là từ Fanpage báo chí. Và đã bao giờ bạn tự hỏi Vốn ODA là gì chưa? nó có ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế quốc gia? Vốn ODA là gì | ODA viết tắt của từ gì | Khái niệm vốn ODA Cùng với vốn FDI, BOT, quỹ ETF… thì ODA là một trong những quỹ vốn được đưa vào Việt Nam khá nhiều, chúng ta đã…