Asia Pacific Economic Cooperation – APEC là gì?
2017 Th11 11 By Super Admin 0 comment

Được thành lập từ năm 1989 với 12 nước sáng lập cho tới nay APEC đã có tới 21 thành viên nhằm liên kết, hỗ trợ và phát triển đa ngành, đa lĩnh vực từ kinh tế cho tới chính trị và các vấn đề xã hội đã và đang có kết quả cao. Vậy APEC là gì, tổ chức APEC là ai; Việt Nam đã ra nhập APEC hay chưa ? APEC là gì, Tổ chức APEC làm gì, APEC viết tắt của từ gì ? Trên thế giới có rất nhiều tổ chức khác…