Khái niệm Hạnh phúc là gì?
2016 Th10 21 By Thu Huyền 0 comment

Từ thuở còn lọt lòng đến khi trưởng thành, cụm từ Hạnh phúc dường như đã ăn sâu vào máu mỗi chúng ta. Đến nỗi, câu hỏi Hạnh phúc là gì không còn là điều đáng hỏi, chúng ta tự cắt nghĩa và ngầm hiểu với nhau. Tuy nhiên, hãy cùng Thuatngu.org tìm hiểu về ý nghĩa của hai tiếng đẹp đẽ này nhé! Hạnh phúc là gì | Khái niệm Hạnh phúc | Định nghĩa Hạnh phúc Vậy Hạnh phúc là gì? Khó có một ngôn từ khoa học nào có thể diễn tả rõ…