Thảo mai là gì, ý nghĩa – nguồn gốc từ Thảo mai?
2017 Th11 24 By Tu Anhs 1 comment

Bạn đã bao giờ được ai đó nhận định mình là Thảo mai chưa. Nếu có chúng tôi xin bạn hãy thay đổi hình ảnh của mình trong mắt họ ngay bởi lẽ bạn đã không đẹp trong mắt họ rồi đó. Vậy Thảo mai là gì ? Dưới đây chúng tôi xin đưa ra khái niệm của mình để lý giải cho câu hỏi Thảo mai là gì được nêu ra ở trên, cần phải lưu ý đây không phải từ lóng (tham khảo từ lóng là gì). [Thảo mai là gì] Thảo mai là để nói về một…