Arsennicum – Thạch tín là gì?
2017 Th11 14 By Thu Huyền 0 comment

Là một loại chất độc thế nhưng không phải ai cũng biết Thạch tín là gì, nhiều người còn cho rằng nó là một hỗn hợp được dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm và được sử dụng với số lượng/liều lượng lớn – điều này thật nguy hại nếu như không được giải thích. Thạch tín là gì | Asen là chất gì | Arsennicum có nghĩa là gì Dịp gần đây người dân xôn xao vì độc tố từ bùn bô-xít thì nay là thạch tín trong nước mắm. Ở bài viết trước các…