National Day – Ngày Quốc khánh là gì?
2017 Th9 14 By Thu Huyền 0 comment

Quốc khánh là gì? Bạn đã thực sự nằm lòng câu trả lời cho khái niệm này? Bởi sự thân thuộc ngay từ khi lọt lòng hay qua những bài giảng trên lớp, hầu hết chúng ta mới chỉ ngầm hiểu định nghĩa này một cách đơn giản trong phạm vi nước Việt và ít khi được cung cấp những kiến thức rộng mở hơn. National Day – Ngày Quốc khánh là gì? Chúng ta đều nghĩ rằng câu hỏi Quốc khánh là gì ở các nước đều được trả lời giống nhau.. Tuy nhiên, nếu…