PS là gì, P/S Facebook là gì?
2016 Th5 14 By Tu Anhs 0 comment

Hiện nay bạn đọc sử dụng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng hay có thói quen “P/S” cho mỗi Startus của mình. Trên thực tế nhiều người không hề biết PS là gì mặc dù họ thường xuyên dùng chúng. P/S là gì và nó được sử dụng như thế nào trên Facebook ? Mạng xã hội ngày càng trở lên phổ biến và người dùng chúng ngày một tăng, trên FB mỗi ngày có hàng trăm nghìn dòng trạng thái, thông tin được chia sể đi; để nhấn mạnh hay nhắc lại,…