Các nhà nghiên cứu đã thêm LOL và OMG vào từ điển Oxford
2017 Th8 27 By Super Admin 0 comment

Nếu bạn nghĩ rằng LOL và OMG là 2 từ cảm thán chỉ được sử dụng trong giao tiếp phổ thông hay trên mạng xã hội thì bạn đã nhầm. Mới đây các nhà nghiên cứu nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đã thêm LOL và OMG vào từ điển Oxford. Các nhà nghiên cứu đã thêm LOL và OMG vào từ điển Oxford Hai chữ viết tắt mà chúng ta thường sử dụng là LOL và OMG giờ đây trở thành những mục từ vựng đoàng hoàng giữ cho mình một vị trí trong bộ…