[NHÌN NHANH] Các mô hình Start-Up thường thấy hiện nay
2017 Th11 19 By Thu Huyền 0 comment

Bài viết này dựa trên quan điểm cá nhân được viết sau khi tham khảo một số bài viết trên Internet, blog cá nhân, tạp chí. Dưới đây là các mô hình Start-Up thường thấy hiện nay. Các mô hình Start-Up thường thấy hiện nay Start-Up đã làm tôi thay đổi nhiều. Thú thực tôi không biết chính xác mình nảy sinh ý định làm Start-Up từ giây nào, phút nào, giờ nào, ngày – tháng nào nữa; có lẽ nó tới tự nhiên. Còn bạn, bạn đã làm Start-Up chưa? Start-Up của bạn thuộc mô…