Distributed Denial of Service – DDoS là gì?
2017 Th10 12 By Super Admin 2 comment

Chúng ta vẫn thường nghe tới các cuộc tấn công DDoS nhằm vào các website của một cá nhân hay doanh nghiệp nào đó nhằm gây tổn thương hệ thống, gián đoạn, từ chối truy cập… đã có những đợt tấn công DDoS gây ra thiệt hại cả triệu đô la, vậy DDoS là gì, DDoS viết tắt của từ gì; mời bạn đọc cùng Thuatngu.org tìm lời giải đáp. Tấn công DDoS là gì | DDoS viết tắt của từ gì | Khái niệm DDoS Khi làm bài viết tôi đã đưa ra một khảo…