Chế là gì, nguồn gốc từ Chế mà người ta vẫn xưng hô ?
2016 Th4 12 By Tu Anhs 0 comment

Đã bao giờ bạn nghe thấy ai đó xưng hô với nhau mà lại kèm từ Chế vào chưa? trên thực tế chúng tôi bắt gặp khá nhiều. Vậy Chế là gì? Chế là gì | Nghĩa từ Chế | Nguồn gốc từ Chế Tại một số địa phương miền Tây từ Chế được sử dụng nhiều. Người dân thường xưng hô với nhau rất vui vẻ thoải mái, dưới đây là thông tin giải thích câu hỏi Chế là gì? [Chế là gì] Chế là từ Hán Việt để gọi chị theo cách xưng hô…