Ngày Báo Hiếu – Lễ Vu Lan là gì?
2017 Th9 21 By Super Admin 3 comment

Nếu không phải là một phật tử thì câu hỏi Lễ Vu Lan là gì có lẽ cũng hơi hơi “gây áp lực” cho bạn khi lựa chọn đưa ra câu trả lời bởi thực tế rất nhiều người không biết Lễ Vu Lan vào ngày nào, thậm chí họ còn nhầm lẫn vữa Lễ Vu Lan với ngày Xá tội vong nhân. Hãy cùng Thuatngu.org “vạch” rõ các câu hỏi nêu trên. Lễ Vu Lan là gì | Lễ Vu Lan vào ngày nào | Nguồn gốc Lễ Vu Lan Các quốc gia Châu Á…