Lag là gì, Lag viết tắt của từ gì?
2016 Th4 17 By Tu Anhs 0 comment

Thường ngày bạn có thể nghe thấy ở đâu đó người ta nói những câu đại loại như: máy bị đơ, lag quá” hay “đang lag, không chơi được”… vậy Lag là gì? Lag là gì | Lag viết tắt của từ gì | Khái niệm Lag | Định nghĩa Lag Để trả lời cho câu hỏi Lag là gì khá khó bởi có rất nhiều từ, cụm từ liên quan, nó vừa là từ lóng lại tính từ chỉ sự chậm chễ. Về cơ bản Lag chỉ có ý nghĩa là tính từ. [Lag là…