Từ lóng “Khai thác” là gì?
2017 Th1 14 By Thu Huyền 0 comment

Trong bộ hài Tết “Đại gia chân đất 7” mới ra gần đây bạn đọc hẳn đã nghe thấy cụm từ Khai thác trong phim. Vậy Khai thác là gì, nghĩa từ Khai thác mà diễn viên Trung Hiếu nói là thế nào… dưới đây là một vài thông tin hữu ích giải đáp câu hỏi thuộc dạng “nóng” này. Từ lóng Khai thác là gì | Khai thác là thế nào | Khái niệm Khai thác Năm 2016 chúng ta có cụm từ Bung lụa, trước đó là cụm từ lóng “chắc chắn”; ở bài…