Trắc trở là gì?
2016 Th11 16 By Super Admin 0 comment

Trắc trở là một trong những tính từ chỉ tính chất của một sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh… thường xuyên được sử dụng; chúng ta vẫn thường thấy ai đó nói rằng họ đang gặp Trắc trở về tình duyên, công việc, sức khỏe… vậy thì Trắc trở là gì? Trắc trở là gì | Khái niệm Trắc trở | Nghĩa từ Trắc trở Có nhiều cách hiểu khác nhau cho câu hỏi Trắc trở là gì được nêu ra ở trên, tuy nhiên với mục đích tổng hợp những khái niệm, định nghĩa,…