Stupid Pointless Annoying Messages – Spam là gì?
2017 Th9 02 By Super Admin 0 comment

Bạn đang sử dụng Email, Zalo, Facebook… đôi khi thấy trong hòm thư hay tin nhắn của mình có mục “Spam” đa phần nội dung trong đó chả có mấy giá trị và bạn tự hỏi Spam là gì mà lại “dồn” những thứ đó vào một chỗ như vậy. Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời! Spam là gì | Spam trong Email – Facebook – Zalo | Định nghĩa Spam Trên Zalo, Facebook hay Email (thư điện tử)… vốn là thị trường tiếp thị của hàng triệu nhãn hàng, hàng tỷ sản…