Joint Stock Company – Công ty cổ phần là gì?
2017 Th9 13 By Thu Huyền 0 comment

Có rất nhiều loại hình thành lập công ty, trong đó, công ty cổ phần là một trong những loại hình được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn với đặc trưng riêng về vốn. Vậy công ty cổ phần là gì? Nếu bạn là start-up, không nên bỏ qua bài biết này! Công ty cổ phần là gì | Thế nào là Công ty cổ phần | Khái niệm Công ty cổ phần Công ty cổ phần thực chất là dạng lớn hơn của công ty trách nhiệm hữu hạn, tuy nhiên cũng…