Bung lụa là gì, nghĩa của từ Bung lụa?
2017 Th9 29 By Tu Anhs 1 comment

Bung lụa là một trong những từ lóng thuộc dạng HOT hiện nay nhất là trong các tiểu phẩm Táo Quân dịp gần đây “tần xuất” sử dụng nó được tăng cao từ miệng… cô Đẩu (do Công lý vào vai) vậy Bung lụa là gì? Bung lụa là gì, nghĩa của từ Bung lụa ? Các bạn trẻ vẫn cười nói vui vẻ với nhau đồng thời “khuyến mãi” thêm cho từ Bung lụa vào mỗi câu chuyện, câu nói. Và để trả lời cho câu hỏi Bung lụa là gì chúng tôi xin đưa…