Dữ liệu lớn – Big Data là gì?
2016 Th11 07 By Super Admin 1 comment

Big Data hàm chứa lượng thông tin cực kỳ lớn mà nếu trích xuất, khai thác thành công nó sẽ giúp chúng ta có thể thống kế số liệu của một ngành, nhóm ngành, lĩnh vực; dự đoán dịch bệnh sắp xảy ra, thậm chí là xem diễn biến giao thông theo… thời gian thực và “kinh khủng” hơn thế nữa. Vậy khái niệm Big Data, định nghĩa Big Data là gì?. Big Data là gì | Khái niệm Big Data | Định nghĩa Big Data Những thách thức và cơ hội nằm trong việc tăng…