Vestibular Disorders – Rối loạn tiền đình là gì?
2017 Th12 07 By Super Admin 2 comment

Lâu nay chúng ta mới chỉ biết đại khái về căn bệnh Rối loạn tiền đình thông qua sách báo, tivi, các phương tiện thông tin đại chúng khác. Điều đáng ngạc nhiên, hầu hết mọi người không biết Rối loạn tiền đình là gì trong khi nó là một căn bệnh hết sức nguy hiểm tỷ lệ người mắc có xu hướng ngày càng… tăng. Rối loạn tiền đình là gì | Vestibular Disorders | Bệnh Rối loạn tiền đình Theo một vài nghiên cứu về dịch tễ học ở Mỹ người ta ước tính…