Khái niệm là gì?
2016 Th3 20 By Tu Anhs 0 comment

Có khá nhiều quan điểm khác nhau khi được hỏi: theo bạn/anh/chị khái niệm là gì ? tuy nhiên câu trả lời thực sự không nằm ngoài sự dự đoán của chúng tôi, mỗi người đưa ra một câu trả lời. Khái niệm là gì | Khái niệm theo nghĩa rộng | Khái niệm theo nghĩa hẹp Dưới đây là ý kiến tổng quá nhất được chúng tôi tham khảo qua tư liệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giúp lý giải câu hỏi khái niệm là gì? [Khái niệm là gì] Khái niệm…