Dị nhân là gì?
2017 Th10 13 By Thu Huyền 0 comment

Trước những sự kiện lớn của đất nước hay những dịp thiên tai, bạo bệnh… chúng ta lại nghe nói đâu đó xuất hiện một vài dị nhân tự nhận mình có khả năng “đuổi mưa”, trị bệnh bằng cách… xoa đầu?! Và người ta lập tức tự hỏi: Dị nhân là gì, những điều mà họ nói có thực không? Dị nhân là gì | Thế nào là Dị nhân | Khái niệm Dị nhân Quả thật khi được hỏi dị nhân là gì không phải ai cũng có câu trả lời nay lập tức….