Đấu tố là gì?
2016 Th11 12 By Super Admin 1 comment

Đấu tố là một trong những cụm từ mà chúng ta vẫn thường xuyên nghe tới nhất là những bạn học sử, người nghiên cứu lịch sử hẳn sẽ rất quen thuộc với những khái niệm như: Đấu tố địa chủ, Đấu tố ruộng đất, chính sách Đấu tố… mới đây trên truyền hình cũng có một chương trình mà khách mời là người “bị” Đấu tố quyết liệt để tìm ra nguyên nhân hay giải đáp một câu hỏi, vấn đề nào đó trong cuộc sống đã và đang tồn tại. Vậy thì Đấu tố là gì, mời các…