TOP 3 CFO nổi tiếng thế giới và lời khuyên hữu ích
2017 Th11 14 By Thu Huyền 0 comment

CFO là một trong những chức vụ “chiếu trên” tại nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới. Trong hàng nghìn doanh nghiệp, hàng trăm công ty chúng ta chỉ chọn được vài chục CFO có tầm cỡ; dưới đây là TOP 3 CFO nổi tiếng thế giới và những lời khuyên hữu ích của họ, mời bạn đọc cùng tham khảo. Sẽ thú vị đó! TOP 3 CFO nổi tiếng và những lời khuyên của họ bạn phải biết Khi đề cập tới những CFO nổi tiếng thế giới chúng ta khai thác…