Content Management System – CMS là gì?
2017 Th8 27 By Thu Huyền 0 comment

Đối với những bạn là biên tập viên, quản trị hệ thống nội dung thì vấn đề tiếp xúc với CMS là chuyện… hàng ngày. Hơn ai hết họ hiểu bản chất của CMS là gì, hiểu CMS là viết tắt của từ gì, CMS có chức năng gì… bài viết này Thuatngu.org giúp bạn đọc đi sâu hơn, tìm hiểu thêm sâu hơn một chút về khái niệm CMS. CMS là gì | CMS viết tắt của từ gì | CMS dùng để làm gì Khi nhập từ khóa “CMS là gì” vào công cụ…