Clinical Death – Chết lâm sàng là gì?
2017 Th7 30 By Thu Huyền 1 comment

Lâu nay chúng ta vẫn thường nghe tới khái niệm Chết lâm sàng trên phim ảnh hay ngoài đời thực tuy nhiên số người biết rõ Chết lâm sàng là gì thực sự không nhiều nhất là khi bạn không hoạt động trong lĩnh vực y tế – sức khỏe. Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin hữu ích giúp giải đáp hàng loạt các câu hỏi có liên quan dạng như: Chết lâm sàng là thế nào, Chết lâm sàng nghĩa là gì, Chết lâm sàng là chết như thế nào… …