Artificial Intelligence – AI là gì?
2017 Th5 26 By Super Admin 1 comment

Lây nay người ta vẫn thường nhắc tới cụm từ Artificial Intelligence (viết tắt là AI) để chỉ những sản phẩm nhân tạo có sự thông minh vượt bậc. Trong bài này chúng tôi xin đưa ra khái niệm Artificial Intelligence giúp bạn đọc có thể biết AI là gì. AI là gì | Artificial Intelligence nghĩa là gì | Khái niệm AI Cùng với sự phát triển chung của khoa học – kĩ thuật, những khái niệm mới ra đời hỗ trợ con người lý giải về chúng trong bài trước Thuatngu.org đã chuyển tới…