Pokemon hệ nào mạnh nhất?
2017 Th10 27 By Super Admin 0 comment
Pokemon hệ nào mạnh nhất?
4.7 (93.85%) 13 votes

Nếu đang chơi Pokemon Go chắc hẳn bạn đang tự hỏi Pokemon hệ nào mạnh nhất trong số các hệ như: Bug (Côn trùng), Electric (Điện), Fire (Lửa), Grass (Thực vật), Normal… hãy tham khảo bài viết này của Thuatngu.org để biết hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go
Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Ở bài trước các bạn đã có được danh sách TOP 5 Pokemon mạnh nhất trong Pokémon Go rồi nó gồm có: Dragonite, Snorlax, Vaporeon… tuy nhiên đó là theo nhân vật chứ chưa được phân chia theo các hệ khác nhau.

POKEMON HỆ NÀO MẠNH NHẤT TRONG GAME POKEMON GO

Điểm đầu tiên chúng tôi cần đề cập đó chính là KHÔNG có hệ Pokemon Go nào mạnh nhất mà mỗi loại có những đặc điểm – ưu điểm – đặc tính riêng. Hệ này khắc hệ kia. Hệ này ưu điểm này – hệ kia ưu điểm kia… dưới đây là 4 tiêu chí để phân loại.

Bên cạnh những tựa game phổ biến như: chiến thuật, đua xe, bắn súng… thì game sinh tồn (Survival games) cũng đã và đang trở thành xu hướng bởi tính chiến đấu của nó. Đến với thể loại Survival games người chơi được trải nghiệm về những mẹo thoát chế nhiều hơn.

  • Đòn đánh không hiệu quả: No Effect(0%) – Immune
  • Đòn đánh kém hiệu quả: Not very effective(50%) – ½ Damge
  • Đòn đánh gây ra sát thương bình thường: Normal(100%)
  • Đòn đánh hiệu quả: Super-effective(200%) – 2x damge

1. Pokemon Electric – Pokemon hệ điện

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Fly, Water. Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Dragon, Electric, Grass. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Ground.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Ground. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Electric, Fly, Steel.

2. Pokemon Bug – Pokemon hệ côn trùng

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Psychic, Grass, Dark. Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Fighting, Fire, Fly, Ghost, Poison, Steel, Fairy.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fire, Fly, Rock. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Fighting, Grass, Ground.

3. Pokemon Fire – Pokemon hệ lửa

Có lẽ khi được hỏi Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go mọi người thường nghĩ tới Pokemon Electric và Pokemon Fire. Hãy xem chỉ số của Pokemon hệ lửa nhé.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Dragon, Fire, Rock, Water. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Bug, Grass, Ice, Steel.

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Ground, Rock, Water. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Fairy, Fire, Grass, Ice, Steel.

4. Pokemon Rock – Pokemon hệ đá

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Fighting, Ground, Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Bug, Fire, Fly, Ice.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fighting, Grass, Ground, Steel, Water. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Fire, Fly, Normal, Poison.

5. Pokemon Grass – Pokemon hệ thực vật

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Bug, Fire, Dragon, Fly, Grass, Poison, Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Ground, Rock, Water.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go
Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Bug, Fire, Fly, Ice, Poison. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Electric, Grass, Ground, Water.

6. Pokemon Dark – Pokemon hệ bóng tối

Pokemon Dark có phải là Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go hay không hãy tham khảo các chỉ số của chúng.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Dark, Fighting, Fairy. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Ghost, Psychic.

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Psychic. Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Bug, Fighting, Fairy. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Dark, Ghost.

6. Pokemon Fairy – Pokemon hệ tiên

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Fire, Poison, Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Dark, Dragon, Fighting.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge bởi hệ: Dragon. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ bởi các hệ: Bug, Dark, Fighting. Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Poison, Steel.

7. Pokemon Normal – Pokemon hệ thường

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fighting. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Không có. Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Ghost.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Rock, Steel. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Ghost. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Không có.

8. Pokemon Flying – Pokemon hệ bay

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Electric, Rock, Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Bug, Fighting, Grass.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Electric, Ice, Rock. Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge bởi hệ: Ground. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Fighting, Grass.

9. Pokemon Poison – Pokemon hệ độc

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Ghost, Ground, Poison, Rock. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Grass, Fairy.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Fairy, Fighting, Grass, Poison. Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Ground, Psychic.

10. Pokemon Ground – Pokemon hệ đất

Pokemon Ground – Pokemon hệ đất có phải là hệ Pokemon mạnh nhất trong Pokemon Go hay không?

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Bug, Grass. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Fly. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Electric, Fire, Poison, Rock, Steel.

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Grass, Ice, Water. Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge bởi hệ: Electric. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Poison, Rock.

11. Pokemon Steel – Pokemon hệ sắt

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Electric, Fire, Steel, Water. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Fairy, Ice, Rock.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fire, Fighting, Ground. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Dragon, Fairy, Fly, Grass, Ice, Normal, Psychic, Rock, Steel. Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge bởi hệ: Poison.

12. Pokemon Dragon – Pokemon hệ rồng

Pokemon Dragon – Pokemon hệ rồng hẳn là một loại Pokemon được nhiều người lựa chọn. Vậy nó có phải là Pokemon hệ mạnh nhất trong Pokemon Go không?

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Steel. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Fairy. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Dragon.

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Dragon, Ice, Fairy. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Electric, Fire, Grass, Water.

13. Pokemon Fighting – Pokemon hệ chiến đấu

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fairy, Fly, Psychic. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Dark, Rock.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Bug, Fairy, Fly, Poison, Psychic. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Dark, Ice, Normal, Rock, Steel. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Ghost.

14. Pokemon Ghost – Pokemon hệ ma

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Dark.Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Normal. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Ghost, Psychic.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go
Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Ghost, Dark. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Bug, Poison. Nhận đòn đánh không hiệu quả 0 Damge bởi hệ: Normal, Fighting.

15. Pokemon Ice – Pokemon hệ băng

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Fire, Ice, Steel, Water. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Dragon, Fly, Grass, Ground.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Fighting, Fire, Rock, Steel. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Ice.

15. Pokemon Water – Pokemon hệ nước

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Electric, Grass. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Fire, Steel, Ice, Water.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Dragon, Grass, Water. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Fire, Rock, Ground.

15. Pokemon Psychic – Pokemon hệ tâm linh

Sức phòng thủ: Nhận đòn đánh hiệu quả 2x Damge bởi các hệ: Bug, Dark, Ghost. Nhận đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge bởi các hệ: Fighting, Psychic.

Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go

Sức tấn công: Gây ra đòn đánh kém hiệu quả ½ Damge với các hệ: Psychic, Steel. Gây ra đòn đánh hiệu quả 2x Damge với các hệ: Fighting, Poison. Gây ra đòn đánh không hiệu quả 0 Damge với hệ: Dark.

Như vậy là bạn đọc đã có danh sách thông tin sức mạnh về các hệ Pokemon để có thể đánh giá được Pokemon hệ nào mạnh nhất trong Pokemon Go đang rất HOT hiện nay. Trường hợp chưa biết đi đâu để bắt được nhiều Pokemon có thể đọc lại bài viết tổng hợp các Địa điểm nhiều Pokemon nhất Việt Nam.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm Top 4 Pokemon quý hiếm nhất game Pokemon Go mà Thuatngu.org đã thực hiện trong bài viết trước. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

[Pokemon Go là gì] Pokemon Go hay Pokémon Go cũng vậy. Đây là một tựa game tương tác ảo trên di động được phát triển bởi Niantic. Game cho phép người chơi tìm, bắt, huấn luyệntrao đổi các Pokémon ảo với nhau dựa trên thế giới thực. Game ra mắt lần đầu tại Úc và New Zealand.

Comments for Facebook

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *