2017 Th8 05 By Super Admin 1 comment
NEET là gì ? nghĩa của từ NEET trong tiếng anh?
Đánh giá!

NEET trong tiếng Anh có tên đầy đủ là Not in Education, Employment or Training khi được dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là Không học, không việc làm, không được rèn luyện đào tạo hàm ý chỉ sự an bám, vô tích sự, thiếu động lực, không có tương lai. Ý nói xấu, không nên học tập.

Comments for Facebook

comments

One thought on “NEET là gì ? nghĩa của từ NEET trong tiếng anh?

  1. This website is really interesting, but why it is on 12th place in google’s search results.
    It deserves to be in top 5. Many bloggers think that seo is
    dead in 2016, but it is not true. There is sneaky method to reach google’s top 5 that not many people know.

    Just search for: pandatsor’s tools

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *