Chành xe là gì?
2017 Th11 15 By Tu Anhs 0 comment

Đã bao giờ bạn nghe thấy cụm từ Chành xe chưa. Tôi thì có nghe một vài lần trong Nam tuy nhiên ra bắc thì không mấy khi được nghe nữa, cho tới khi viết bài viết này tôi liền nhớ lại những tấm bạt khổ nhỏ có in dòng chữ “Chành xe”. Theo bạn Chành xe là gì? Chành xe là gì | Khái niệm Chành xe | Nghĩa của từ Chành xe Chành xe là một từ rất phổ biến ở miền Nam trước đây, cụ thể là ở khu vực Chợ Lớn và…