Tự chuyển hóa là gì?
2017 Th11 19 By Thu Huyền 0 comment
Tự chuyển hóa là gì?
4.8 (95.56%) 9 votes

Hẳn mỗi chúng ta đều hiểu rõ, từng giai đoạn phát triển của đất nước đều gặp phải những khó khăn, thách thức riêng đe dọa đến sự sống còn, đặc biệt về chính trị. “Tự chuyển hóa” là một thuật ngữ được ra đời để miêu tả về những nguy cơ đó. Cùng tìm hiểu tự chuyển hóa là gì nhé!

Tự chuyển hóa là gì, Tự chuyển hóa là thế nào, Khái niệm Tự chuyển hóa
Tự chuyển hóa là gì | Tự chuyển hóa là thế nào | Khái niệm Tự chuyển hóa

Tự diễn biến, tự chuyển hóa đều là những cụm từ tương đồng ý nghĩa. Cũng giống như bài viết tự diễn biến là gì, nếu trong giao tiếp hàng ngày, sẽ dễ dàng đưa ra câu trả lời khi bạn được hỏi tự chuyển hóa là gì nhưng trong chính trị, chúng lại miêu tả ý nghĩa khác đấy nhé!

[Tự chuyển hóa là gì] Chuyển hóa là biến đổi từ dạng này, hình thái này sang dạng khác, hình thái khác. “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là nói tới sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội thuộc hệ thống chính trị của chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ định nghĩa trên có thể thấy, tuy khác nhau cách gọi, nhưng bản chất của tự chuyển hóa và tự diễn là giống nhau. Chúng cùng ra đời trong 1 thời điểm và giải thích cho 1 hiện tượng, vấn đề nảy sinh trong xã hội.

TÓM TẮT KHÁI NIỆM TỰ CHUYỂN HÓA LÀ GÌ

– Chuyển hóa là biến đổi từ
+ Dạng này, hình thái này
+ Sang dạng khác, hình thái khác
– Tự chuyển hóa trong nội bộ
+ Là sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị
+ Ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội thuộc hệ thống chính trị của chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tự chuyển hóa (còn có thể hiểu là “tự diễn biến”) diễn ra trên nhiều mặt như: nhận thức lệch lạc về tư tưởng, chính trị; sự sa đọa về đạo đức, lối sống…

Các biểu hiện suy thoái trên có quan hệ tương tác với nhau; từ sự suy thoái về tư tưởng – chính trị có thể dẫn tới sự tha hóa về đạo đức, phẩm chất lối sống và ngược lại, tha hóa về đạo đức, lối sống có thể dẫn đến sự thoái hóa về tư tưởng – chính trị.

Tự chuyển hóa là gì, Tự chuyển hóa là thế nào, Khái niệm Tự chuyển hóa
Tự chuyển hóa là sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị…

Tự chuyển hóa có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trong nội bộ Đảng, chính quyền Nhà nước và trong xã hội. Nhưng đỉnh điểm nguy hiểm nhất của tự chuyển hóa là gì là xảy ra trong chính nội bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu chuyện thực tế ở Liên Xô cho thấy rõ, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc chính biến ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây bắt nguồn từ sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô cũng như Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở một số nước Đông Âu.

Để phòng chống “tự chuyển hóa”, nghị quyết Trung ương 4 số 12-NQ/TW (khóa XI) ngày 16-01-2012 ghi rõ: “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.

Liên tục trau dồi những kiến thức mới, đặc biệt về những thuật ngữ chính trị, tiêu biểu như “Tự chuyển hóa là gì” là trách nhiệm của mỗi công dân Việt. Vững vàng về nhận thức sẽ tránh bị hành động sai lầm, đáng tiếc!

Phương Thảo – Nguồn ảnh: Internet

Comments for Facebook

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *