Tự diễn biến là gì?
2017 Th11 02 By Thu Huyền 0 comment
Tự diễn biến là gì?
4.5 (90%) 18 votes

Bằng trách nhiệm của một công dân nước Việt, bạn không thể ngó ngơ tình hình chính trị phức tạp đang biến động hàng ngày hàng giờ trong nước. Và để hiểu sâu về những biến động này, bạn buộc phải hiểu những thuật ngữ được dùng miêu tả cho nó. “Tự diễn biến” không ngoại lệ. Vậy tự diễn biến là gì?

Tự diễn biến là gì
Tự diễn biến là gì | Thế nào là Tự diễn biến | Khái niệm Tự diễn biến

Trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta vẫn hay sử dụng và dễ dàng cắt nghĩa những từ như “diễn biến” hay “tự”. Nhưng trong chính trị, “tự diễn biến” lại là một cụm từ độc lập và biểu thị ý nghĩa riêng, hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta sử dụng. Cùng tìm hiểu “tự diễn biến là gì?” nhé!

[Tự diễn biến là gì] Theo Đại Từ điển tiếng Việt: “Diễn biến là biến đổi theo chiều hướng nào đó”. “Tự diễn biến” là nguy cơ suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị xảy ra từ bên trong của một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội thuộc hệ thống chính trị của chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực tế, vấn đề “tự diễn biến” không phải bây giờ mới có, cũng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có từ trong Phong trào Cộng sản quốc tế và ở các nước Xã hội chủ nghĩa khác.

TÓM TẮT KHÁI NIỆM TỰ DIỄN BIẾN LÀ GÌ

– Diễn biến là biến đổi theo chiều hướng nào đó
– Tự diễn biến
+ Là nguy cơ suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị
+ Xảy ra từ bên trong tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước
+ Thuộc hệ thống chính trị của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tự diễn biến là gì là câu hỏi không tự nhiên mà có, nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu sa:

Thứ nhất, nguyên nhân trước hết và chủ yếu, do chủ quan từ chính bản thân những cán bộ, đảng viên lập trường tư tưởng – chính trị không vững vàng, do bất mãn hay do sự buông lỏng công tác quản lý, giáo dục của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Đoàn thể xã hội…

Tự diễn biến là gì
Tự diễn biến là nguy cơ suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng – chính trị…

Thứ hai, tự diễn biến là gì nảy sinh do sự tác động từ hoạt động tuyên truyền thù địch, sự tác động tiêu cực của diễn biến tình hình thế giới (như sự sụp đổ của chế độ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, hay từ các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng mùa xuân Ả Rập”…) và sự tác động bởi tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phân hóa giàu nghèo gia tăng dẫn tới sự bất mãn, bất bình trong xã hội.

Cùng với hiện tượng Tự diễn biến thì Tự chuyển hóa cũng rất đáng báo động trong một bộ phận nhỏ cán bộ – Đảng viên. Bạn đọc chưa biết thế nào là Tự chuyển hóa có thể tham khảo thêm bài viết Tự chuyển hóa là gì mà chúng tôi mới thực hiện.

Vào đầu những năm 60, 70 của thế kỷ XX, ở Liên Xô xuất hiện “Chủ nghĩa xét lại hiện đại”, một trào lưu tư tưởng – chính trị đối lập, thù địch với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Những kẻ theo “Chủ nghĩa xét lại”, đã phê phán đòi “xem lại”, “xét lại” Học thuyết Mác-Lênin. Trong thời kỳ đó, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên,…theo “Chủ nghĩa xét lại”. Sau đó, ở nước ta cũng đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên “tự diễn biến” đi theo “Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền, sô-vanh nước lớn” chống lại Đảng, Nhà nước ta.

Cho đến ngày nay, “Tự diễn biến” vẫn đang là một trong những nguy cơ hàng đầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, hiểu về tự diễn biến là gì và phòng, chống “tự diễn biến” trong nội bộ vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay.

Hy vọng rằng sau bài viết này bạn đã hiểu rõ về tự diễn biến là gì, hiểu về bản chất không thực sự tốt đẹp ở nó, từ đó có những nhận định chính xác về sứ mệnh cao cả của Đảng và Nhà nước, tránh những hiểu nhầm lệch lạc sau này!

Phương Thảo – Nguồn ảnh: Internet

Comments for Facebook

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *