HomeChưa được phân loại

Hashtag là gì ?

Like Tweet Pin it Share Share Email
Hashtag là gì ?
Đánh giá!

Hashtag là một thuật ngữ khá mới hiện nay, nó xuất xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội Twitter sau đó được sử dụng rộng rãi trên mạng Pinterest, Instagram và cả Facebook. Để sử dung bạn chỉ cần thêm ký tự ‘#’ trước từ hoặc cụm từ viết liền (không có dấu cách) mà mình sẽ đặt làm từ khóa trong ô đăng thông tin cập nhật.

Comments for Facebook

comments

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *