Ngày nay con người càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào công nghệ nói chung và Internet nói riêng. Thói quen của chúng ta là tra Google cho mỗi thông tin cần thiết mà chúng ta chưa biết thay vì đi hỏi trực tiếp một ai đó.

Internet nếu không được phân loại tốt thì thông tin sẽ rất hỗn loạn, nếu bạn không tìm được thông tin chính xác sẽ nhận được kiến thức không đúng, gây ảnh hưởng tới nhận thức, kết quả học tập, nghiên cứu của bản thân.

Trước thực trạng đó, chúng tôi (cựu sinh viên Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền) thành lập website này (Thuatngu.org) nhằm tổng hợp, ghi chú, phân tích, so sánh và đưa ra những khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ chính xác nhất phục vụ bạn đọc học tập, tham khảo thông tin.

Email:

    lienhe@thuatngu.org
or
    thuatngu.org@gmail.com

Nhóm tác giả!