Để phục vụ tốt hơn chúng tôi xin đưa ra một số Điều khoản sử dụng, bạn đọc vui lòng đọc kỹ chúng để nắm rõ nguyên tắc chung của Website.

1. MỤC ĐÍCH CỦA WEBSITE THUATNGU.ORG

Thuatngu.org là website cung cấp các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ của các chuyên ngành, nhóm nghành, lĩnh vực… cũng như các bài viết hướng dẫn sử dụng, so sánh thuật ngữ, mẹo dùng thuật ngữ… cho người đọc tra cứu và tham khảo miễn phí.

2. BẢN QUYỀN NỘI DUNG, BÀI VIẾT

Trên Website các bài viết của chúng tôi đều tự nghiên cứu và thực hiện chính vì thế chúng tôi giữ bản quyền nội dung của chúng. Bạn đọc có thể trích dẫn lại nó tuy nhiên hãy ghi rõ nguồn (link bài, trang web)…

3. CÁC PHÁT SINH (NẾU CÓ)

Do đặc trưng là một website cung cấp các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ của các chuyên ngành, nhóm nghành, lĩnh vực… cũng như các bài viết hướng dẫn sử dụng, so sánh thuật ngữ, mẹo dùng thuật ngữ… Tại những thời điểm khác nhau thông tin của chúng có thể được thay đổi, bổ sung (rất ít) chính vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, nhất quán của các bài viết ở mọi thời điểm.

Website được tích hợp công cụ Google Analytics – dịch vụ phân tích Web được cung cấp bởi Google, Inc. Google Analytics sẽ sử dụng các tập tin “cookies” của bạn để giúp Website phân tích xem người dùng sử dụng site đó ra sao để chúng tôi tối ưu cho tốt.

Những thông tin về việc sử dụng các trang web trên website bao gồm cả địa chỉ IP của bạn do cookie tạo ra sẽ được Google tiếp nhận và chuyển tới những máy chủ hoặc dịch vụ lưu trữ của họ. Google (có thể) sẽ sử dụng những thông tin này để đánh giá việc sử dụng nội dung trên website để tạo các bản, tài liệu báo cáo về hoạt động của người dùng với trang web cho nhà phát triển Web. Luật cũng cho phép Google cũng có thể chuyển thông tin này cho những đối tác thứ ba.

4. THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA, UPDATE

Chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ của các chuyên ngành, nhóm nghành, lĩnh vực… cũng như các bài viết hướng dẫn sử dụng, so sánh thuật ngữ, mẹo dùng thuật ngữ… cho đúng với thực tại do những thay đổi khách quan để đảm bảo chúng luôn đúng với hiện tại nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.