Thuatngu.org tôn trọng quyền riêng tư của người dùng sau đây là những thông tin giải thích vấn đề bảo mật trong quá trình hoạt động trên website.

Thuatngu.org không thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chúng gồm: Tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, Email, số tài khoản ngân hàng… Do chúng tôi sử dụng công cụ Google Analytics – dịch vụ phân tích Web được cung cấp bởi Google nên có thể lưu lại thông tin các trang tham khảo để cải thiện, tối ưu, làm mới chúng.

Chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ của các chuyên ngành, nhóm nghành, lĩnh vực… cũng như các bài viết hướng dẫn sử dụng, so sánh thuật ngữ, mẹo dùng thuật ngữ… cho đúng với thực tại do những thay đổi khách quan để đảm bảo chúng luôn đúng với hiện tại nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.